Gerolf AnnemansTreasurer
BE, Vlaams Belang, Date of birth: 8 November 1958, Antwerpen

Member

ECON Committee on Economic and Monetary Affairs
AFCO Committee on Constitutional Affairs
D-US Delegation for relations with the United States

Gerolf Annemans

Voormalig partijvoorzitter Gerolf Annemans (57) werd in 2014 verkozen in het Europees Parlement na bijna 30 jaar lang te hebben gezeteld in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. Als fractievoorzitter van zijn partij werd hij daar bekend om zijn dossierkennis over de vele politieke onderwerpen waarmee hij te maken kreeg. Zijn publicaties over de onafhankelijkheid van Vlaanderen na een ordelijke opdeling van België waren van grote invloed op het politieke denken in Vlaanderen.

In het Europees Parlement is Gerolf Annemans lid van de Commissie Economische en Monetaire Zaken(ECON) en van de Commissie Constitutionele Zaken (AFCO). In de eerste commissie gaat zijn grootste aandacht uit naar een domein waarin de EU bij uitstek te ver is gegaan: de stichting van de eurozone, de euro, de eenheidsmunt. De lidstaten worden door het onzalige euro-experiment steeds meer buitenspel gezet.

In de AFCO-commissie buigt Gerolf Annemans zich over de steeds meer om zich heen grijpende macht en bevoegdheden van de EU. Het Vlaams Belang wil opnieuw een afgeslankte en vrijwillige Europese (intergouvernementele) samenwerking zoals die bestond voor het Verdrag van Maastricht.

De werkzaamheden van Gerolf Annemans beperken zich uiteraard niet tot die terreinen. Ook over immigratie en asiel, islamisering en Jihad, de verhouding tussen de EU en de lidstaten en derde landen, mensenrechten, economie en werkgelegenheid,… voert hij regelmatig het woord.

Curriculum vitae

Education (qualifications and diplomas)
  • 1978-1982 : University, Law: Degree in law
Political career

Offices held in the EU institutions

  • 2014- … : Member of the European Parliament
Other activities
  • 2000- … : Member of Antwerp City Council

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *