267px-Vlaams_belang_parteilogo.svg_

Vlaams Belang

Het Vlaams Belang is een Vlaams-nationalistische partij die reeds decennia een sleutelrol in de veranderingen van het politieke landschap in haar land speelt. Voorzitter van de partij is Tom Van Grieken (29). In oktober 2014 werd hij door 93% van de leden van de partij verkozen als de jongste partijvoorzitter ooit in het land. Hij volgde Gerolf Annemans op.

De partij streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen. Het Vlaams Belang kan als een rechtse partij worden beschouwd omdat zij tradities, waarden en normen (vrijheid, recht en orde,…), zoals die zijn gegroeid, wil blijven verdedigen. De partij is erg terughoudend en kritisch ten opzichte van de Europese Unie met haar bureaucratie en haar bemoeizucht op domeinen waar de EU in feite geen zaken mee heeft. Bovendien wil het Vlaams Belang dat elk land opnieuw zijn eigen grenzen en arbeidsmarkt kan controleren en een eigen asiel- en migratiebeleid kan voeren. Op die manier kan men stellen dat in Vlaanderen het Vlaams Belang de enige pro-Europese partij is omdat ze de enige EU- en eurokritische partij is.

Het Vlaams Belang is lang bevriend met partijen als Front National, FPÖ, Lega Nord en anderen en was van meet af aan partner in de groep ‘Europa van Naties en Vrijheid’ die gevormd werd in het Europees Parlement na de recentste Europese verkiezingen.

Website

Twitter

Thursday, July 20th, 2017 at 10:26pm
Hoe meer #moslimterreur Europa te verwerken krijgt, hoe meer het Belgische Koningshuis het negeert. #wereldvreemd
https://t.co/JfxY5WdjD6
Thursday, July 20th, 2017 at 10:24pm
"Koning bevestigt moslimgemeenschap in slachtofferrol", reageert @tomvangrieken op 21-juli-boodschap koning Filip. https://t.co/23ir8KlGDR
Tuesday, July 18th, 2017 at 8:45pm
Amper 1 op 70 criminele vreemdelingen teruggestuurd. Zo blijkt uit cijfers die @FDW_VB opvroeg. https://t.co/6k2lQfI7No https://t.co/eOr6Y7t0mX vlbelang photo
Tuesday, July 18th, 2017 at 6:22pm
Blijkbaar vertelt regering binnenskamers op EU-top iets anders dan Theo Francken aan de bevolking in Vlaanderen.

https://t.co/xUTGyqMiyw
Tuesday, July 11th, 2017 at 3:33pm
Wij wensen iedereen een prachtige #11juli toe! Tijd om er een echte feestdag van te maken. En vergeet zeker je vlag niet uit te hangen 😉 https://t.co/o8ZX6aq9Cw vlbelang photo

Facebook

Vlaams Belang

De partij is de partijpolitieke tolk van de Vlaamse Beweging, zoals die historisch is gegroeid, en ze verdedigt op het politieke forum de eisen van die Vlaamse Beweging, zoals ondermeer het zelfbestuur, de afschaffing van de faciliteiten, de terugkeer van de ons ontstolen gebieden, het nooit-meer-oorlog en de amnestie-eis. De partij is een Vlaams-nationalistische partij, een instrument voor een politiek van nationale en culturele identiteit in Vlaanderen. Dit betekent dat de partij met haar politieke actie ervoor wil zorgen dat culturele identiteit en volksgemeenschap (mede) bepalend worden voor de inrichting en het bestuur van de staat. De staat is slechts een structuur en is op grond van het zelfbeschikkingsrecht ondergeschikt aan de volksgemeenschap. De staat dient de belangen van het volk en niet omgekeerd. De partij is tevens een rechts-nationalistische partij, omdat zij de vrije mens erkent zoals hij is en dus de ideologieën verwerpt die van de maakbaarheid van de mens uitgaan. Tradities, waarden en normen, zoals die zijn gegroeid, moeten gerespecteerd worden en mee deel uitmaken van de manier waarop de toekomst vorm wordt gegeven.
Vlaams Belang
Vlaams BelangFriday, July 21st, 2017 at 1:10am
Hoe meer moslimterreur Europa te verwerken krijgt, hoe meer het Belgische Koningshuis het negeert, zo lijkt het wel.
Vlaams Belang
Vlaams BelangTuesday, July 18th, 2017 at 11:40pm
Hoewel deze regering naar eigen zeggen haar best doet om criminele vreemdelingen die in onze gevangenissen zitten het land uit te zetten, blijkt in werkelijkheid het tegendeel.
Vlaams Belang
Vlaams Belang shared Tom Van Grieken's post.Tuesday, July 18th, 2017 at 8:56pm
Vlaams Belang
Vlaams Belang shared Tom Van Grieken's photo.Tuesday, July 18th, 2017 at 7:12pm
Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden. Ook wel gekend als: 'de N-VA'.
Vlaams Belang
Vlaams BelangSunday, July 16th, 2017 at 7:30am
Militairen houden in Antwerpse stadsfeestzaal man met bijl tegen.

Delegatie Vlaams Belang
Europees Parlement
Wiertzstraat 60
kantoor WIB 07M057
1047 Brussel
tel +32 (0)2 284 77 00