BELGIUM : VLAAMS BELANG 2018-02-21T14:22:36+00:00

Vlaams Belang

Het Vlaams Belang is een Vlaams-nationalistische partij die reeds decennia een sleutelrol in de veranderingen van het politieke landschap in haar land speelt. Voorzitter van de partij is Tom Van Grieken (29). In oktober 2014 werd hij door 93% van de leden van de partij verkozen als de jongste partijvoorzitter ooit in het land. Hij volgde Gerolf Annemans op.

De partij streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen. Het Vlaams Belang kan als een rechtse partij worden beschouwd omdat zij tradities, waarden en normen (vrijheid, recht en orde,…), zoals die zijn gegroeid, wil blijven verdedigen. De partij is erg terughoudend en kritisch ten opzichte van de Europese Unie met haar bureaucratie en haar bemoeizucht op domeinen waar de EU in feite geen zaken mee heeft. Bovendien wil het Vlaams Belang dat elk land opnieuw zijn eigen grenzen en arbeidsmarkt kan controleren en een eigen asiel- en migratiebeleid kan voeren. Op die manier kan men stellen dat in Vlaanderen het Vlaams Belang de enige pro-Europese partij is omdat ze de enige EU- en eurokritische partij is.

Het Vlaams Belang is lang bevriend met partijen als Front National, FPÖ, Lega Nord en anderen en was van meet af aan partner in de groep ‘Europa van Naties en Vrijheid’ die gevormd werd in het Europees Parlement na de recentste Europese verkiezingen.

Website

Twitter

Thursday, April 19th, 2018 at 5:22pm
Wat een schijnheilig beleid. Wat een hypocriete spelletjes. We willen geen woorden maar daden van onze beleidsmakers! #echteverandering https://t.co/tAXycbGFsw vlbelang photo
Thursday, April 19th, 2018 at 1:15am
“Enkel op @vlbelang kunt u rekenen als het gaat over opkomen voor ons eigen volk. Ook wat betreft #kinderbijslag.” Aldus @OrtwinDepo. @de_NVA
Durft ook inzake dit dossier geen kleur bekennen in #VlaParl. https://t.co/rT96q4s2J4
Thursday, April 19th, 2018 at 12:24am
De gemiddelde prijs voor elektriciteit is op 1 jaar tijd € 68 gestegen. De cijfers komen uit een nieuw rapport dat de federale energieregulator CREG vandaag publiceerde.

Het houdt maar niet op. Stap voor stap wordt de hardwerkende burger door deze regering uitgeperst! https://t.co/jQBWYB1wTW
vlbelang photo

Facebook

Vlaams Belang

De partij is de partijpolitieke tolk van de Vlaamse Beweging, zoals die historisch is gegroeid, en ze verdedigt op het politieke forum de eisen van die Vlaamse Beweging, zoals ondermeer het zelfbestuur, de afschaffing van de faciliteiten, de terugkeer van de ons ontstolen gebieden, het nooit-meer-oorlog en de amnestie-eis. De partij is een Vlaams-nationalistische partij, een instrument voor een politiek van nationale en culturele identiteit in Vlaanderen. Dit betekent dat de partij met haar politieke actie ervoor wil zorgen dat culturele identiteit en volksgemeenschap (mede) bepalend worden voor de inrichting en het bestuur van de staat. De staat is slechts een structuur en is op grond van het zelfbeschikkingsrecht ondergeschikt aan de volksgemeenschap. De staat dient de belangen van het volk en niet omgekeerd. De partij is tevens een rechts-nationalistische partij, omdat zij de vrije mens erkent zoals hij is en dus de ideologieën verwerpt die van de maakbaarheid van de mens uitgaan. Tradities, waarden en normen, zoals die zijn gegroeid, moeten gerespecteerd worden en mee deel uitmaken van de manier waarop de toekomst vorm wordt gegeven.
Vlaams Belang
Vlaams BelangThursday, April 19th, 2018 at 8:10pm
Wat een SCHIJNHEILIG beleid. Wat een HYPOCRIETE spelletjes. We willen geen woorden maar daden van onze beleidsmakers!
Vlaams Belang
Vlaams BelangThursday, April 19th, 2018 at 3:10am
De gemiddelde prijs voor elektriciteit is op 1 jaar tijd € 68 gestegen. De cijfers komen uit een nieuw rapport dat de federale energieregulator CREG vandaag publiceerde.

Met andere woorden, het houdt maar niet op. Stap voor stap wordt de hardwerkende burger door deze regering uitgeperst. Tijd voor een nieuwe wind die wel rekening houdt met onze mensen!
Vlaams Belang
Vlaams BelangThursday, April 19th, 2018 at 1:41am
"Minister, u beloofde een rechtvaardige #waterfactuur in te voeren die mensen die zuinig omspringen met water beloont. U bent die belofte niet nagekomen. Ook mensen die zuinig zijn, betalen nu vaak meer." - Chris Janssens
Vlaams Belang
Vlaams BelangWednesday, April 18th, 2018 at 10:37pm
"De traditionele partijen negeerden de noodkreten van gewone Vlamingen die verdrongen werden in de steden. Ze luisterden niet naar hun bezorgdheden, maar stigmatiseerden de revolterende Vlaamse kiezer als ‘racisten'." - Tom Van Grieken
Vlaams Belang
Vlaams BelangWednesday, April 18th, 2018 at 9:00pm
De Griekse sluizen worden binnenkort opengezet. De Griekse Raad van State heeft immers beslist om vrije doorgang door Griekenland toe te kennen aan alle nieuwe asielzoekers.

Wat vind jij? Een nieuwe crisis of dat we eindelijk onze eigen grenzen controleren?

Delegatie Vlaams Belang
Europees Parlement
Wiertzstraat 60
kantoor WIB 07M057
1047 Brussel
tel +32 (0)2 284 77 00