267px-Vlaams_belang_parteilogo.svg_

Vlaams Belang

Het Vlaams Belang is een Vlaams-nationalistische partij die reeds decennia een sleutelrol in de veranderingen van het politieke landschap in haar land speelt. Voorzitter van de partij is Tom Van Grieken (29). In oktober 2014 werd hij door 93% van de leden van de partij verkozen als de jongste partijvoorzitter ooit in het land. Hij volgde Gerolf Annemans op.

De partij streeft naar een onafhankelijk Vlaanderen. Het Vlaams Belang kan als een rechtse partij worden beschouwd omdat zij tradities, waarden en normen (vrijheid, recht en orde,…), zoals die zijn gegroeid, wil blijven verdedigen. De partij is erg terughoudend en kritisch ten opzichte van de Europese Unie met haar bureaucratie en haar bemoeizucht op domeinen waar de EU in feite geen zaken mee heeft. Bovendien wil het Vlaams Belang dat elk land opnieuw zijn eigen grenzen en arbeidsmarkt kan controleren en een eigen asiel- en migratiebeleid kan voeren. Op die manier kan men stellen dat in Vlaanderen het Vlaams Belang de enige pro-Europese partij is omdat ze de enige EU- en eurokritische partij is.

Het Vlaams Belang is lang bevriend met partijen als Front National, FPÖ, Lega Nord en anderen en was van meet af aan partner in de groep ‘Europa van Naties en Vrijheid’ die gevormd werd in het Europees Parlement na de recentste Europese verkiezingen.

Website

Twitter

Thursday, November 23rd, 2017 at 10:48pm
Donderdag 30 november eren we onze stichter-voorzitter Karel Dillen met een academische zitting. Meer informatie op https://t.co/Bg3GE4DnvR https://t.co/WuzC2q7Lb4
Thursday, November 23rd, 2017 at 10:01pm
Islamextremistische verenigingen in vijf jaar tijd met helft toegenomen https://t.co/eUpKHdDlTx @barbara_pas
Wednesday, November 22nd, 2017 at 11:14pm
"Dit jaar keurde de Vlaamse regering (ondanks VB-protest) nog een subsidieverhoging van € 40.000 goed voor de vzw VOEM, waardoor VOEM nu € 280.000 / jaar ontvangt. Onaanvaardbaar dat Vlaams belastinggeld misbruikt wordt voor het prediken van islamfundamentalisme." @Anke_online https://t.co/FDhoBDYdSR vlbelang photo
Wednesday, November 22nd, 2017 at 11:09pm
Na vragen van @Anke_online aan minister Gatz over organisatie van islamfundamentalistische voordrachten van Ali Houri door vzw VOEM, kondigt minister Gatz onderzoek aan naar VOEM. Kordate VB-oppositie werpt vruchten af! #vlaparl https://t.co/hRs2c6lNiS vlbelang photo
Wednesday, November 22nd, 2017 at 11:04pm
"Minister Gatz, het is absoluut onaanvaardbaar dat de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims #VOEM) die gesubsidieerd wordt door uw regering voordrachten organiseert met fundamentalistische predikers als Ali Houri." @Anke_online https://t.co/zOOimKiG8k vlbelang photo

Facebook

Vlaams Belang

De partij is de partijpolitieke tolk van de Vlaamse Beweging, zoals die historisch is gegroeid, en ze verdedigt op het politieke forum de eisen van die Vlaamse Beweging, zoals ondermeer het zelfbestuur, de afschaffing van de faciliteiten, de terugkeer van de ons ontstolen gebieden, het nooit-meer-oorlog en de amnestie-eis. De partij is een Vlaams-nationalistische partij, een instrument voor een politiek van nationale en culturele identiteit in Vlaanderen. Dit betekent dat de partij met haar politieke actie ervoor wil zorgen dat culturele identiteit en volksgemeenschap (mede) bepalend worden voor de inrichting en het bestuur van de staat. De staat is slechts een structuur en is op grond van het zelfbeschikkingsrecht ondergeschikt aan de volksgemeenschap. De staat dient de belangen van het volk en niet omgekeerd. De partij is tevens een rechts-nationalistische partij, omdat zij de vrije mens erkent zoals hij is en dus de ideologieën verwerpt die van de maakbaarheid van de mens uitgaan. Tradities, waarden en normen, zoals die zijn gegroeid, moeten gerespecteerd worden en mee deel uitmaken van de manier waarop de toekomst vorm wordt gegeven.
Vlaams Belang
Vlaams BelangFriday, November 24th, 2017 at 6:20am
Anke Van Dermeersch klaagde gisteren in het Vlaams Parlement aan dat de vzw VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims) jaarlijks € 280.000 subsidies ontvangt van de Vlaamse regering. VOEM kwam eerder deze week in opspraak wegens het organiseren van lezingen van extreme islamitische predikers. Het Vlaams Belang waarschuwde de regering al eerder voor VOEM. Tevergeefs.
Vlaams Belang
Vlaams BelangFriday, November 24th, 2017 at 2:01am
Donderdag 30 november eren we onze stichter-voorzitter Karel Dillen met een academische zitting. Meer informatie op www.kareldillen.be
Vlaams Belang
Vlaams Belang
Vlaams Belang is feeling concerned.Friday, November 24th, 2017 at 1:01am
"We lieten het aantal islamextremistische verenigingen in ons land berekenen en wat blijkt: op vijf jaar tijd zijn ze met meer dan de helft toegenomen!" Barbara Pas
Vlaams Belang
Vlaams BelangThursday, November 23rd, 2017 at 8:42am
Uw belastinggeld wordt gebruikt om islamfundamentalisme te financieren.
Vlaams Belang
Vlaams Belang
Vlaams Belang shared their post.Thursday, November 23rd, 2017 at 6:37am

Delegatie Vlaams Belang
Europees Parlement
Wiertzstraat 60
kantoor WIB 07M057
1047 Brussel
tel +32 (0)2 284 77 00